Wilt u zich aanmelden voor een cursus? Dat kan alléén wanneer u een lidmaatschap bij ons heeft.  Klik HIER voor meer informatie of klik:U heeft de C afgerond? En vind u het trainen met uw hond echt heel leuk? Wilt u ook heel serieus verder trainen en samen met uw hond hard werken? Wilt u misschien wel officiéle landelijke diploma’s halen of wedstijden lopen?

FCI Obedience is een hondensport die is ontstaan uit het vroegere Gedrag & Gehoorzaamheid (G&G). Gedrag & Gehoorzaamheid is in de jaren ’’50 ontstaan uit de visie dat honden zowel binnen als buiten de tentoonstellingswereld, toch een zekere mate van gehoorzaamheid moesten vertonen. Vanuit die filosofie werd het Gedrag & Gehoorzaamheidsprogramma ontwikkeld, inclusief bijbehorende exameneisen.

In de begintijd lag de nadruk primair op het opvoedkundig aspect van het programma. Maar door de jaren heen veranderde het karakter steeds meer van ‘opvoeden’ in ‘trainen’. Tegelijkertijd werd ook het competitieve element steeds belangrijker. Heden ten dage heeft het Gedrag & Gehoorzaamheid zich ontwikkeld tot een volwaardige en volwassen tak van hondensport die zowel nationaal als internationaal op zeer hoog nivo wordt beoefend. Bij FCI Obedience is het doel om zo’n hoog mogelijke graad van gehoorzaamheid en perfectie te laten zien in de oefeningen. Het programma bestaat uit verschillende oefeningen die uiteenlopen van volgen tot sorteren en apporteren. FCI Obedience is een FCI (Fédération Cynologique Internationale) erkende sport. In Nederland wordt deze sport door de Raad van Beheer gereglementeerd.

Los volgen tijdens examen
Los volgen tijdens examen

Het programma kent vier klassen: Beginners, 1, 2 en 3. Voor FCI Obedience worden officiële landelijke examens afgenomen, die via Raad van Beheer verlopen. Deze zijn landelijk, maar het examen wordt meestal gelopen op eigen terrein. Voordat u aan het examen kan meedoen, moet er wel een werkboekje aangevraagd worden.

FCI Obedience is een tak van hondensport waaraan veel verschillende rassen meedoen.

FCI Obedience Beginners (OBB) bestaat uit de volgende onderdelen:
1 – Negeren van andere honden*
2 – 1 minuut af in zicht
3 – Los volgen
4 – Komen op bevel*
5 – Rond een pion sturen
6 – Zit, Sta of Af tijdens volgen
7 – Vlak apport
8 – Aansluiten vanuit zit positie
9 – Posities op afstand
10 – Vak zenden

Hieronder een beschrijving hoe de oefeningen zijn:

OEFENING B.1 NEGEREN VAN ANDERE HONDEN
De combinaties staan in een rij opgesteld, met een tussenruimte van 2 – 3 meter, de honden aangelijnd zittend naast de baasjes. Startend bij nummer 1 gaan de combinaties om de beurt voor en achterlangs de opgestelde rij. De hond hoeft hierbij niet te “volgen”, maar dient vrij meelopend (lus in de lijn) naast de baasje te lopen. De afstand tussen de passerende hond en de zittende hond moet zodanig zijn dat deze niet bij elkaar kunnen komen (2X riemlengte). De te lopen lijnen worden met pionnen gemarkeerd.

OEFENING B.2 1 MINUUT LIGGEN IN ZICHT
De combinaties staan met een tussenruimte van ongeveer 2 – 3 meter in een rechte lijn naast elkaar opgesteld, de honden zittend naast de baasjes. De honden krijgen om beurten het commando te gaan liggen. De baasjes geven de hond een laatste commando en verlaten de hond ca 20 meter, draait zich om en blijft 1 minuut voor de hond staan. Na 1 minuut, mogen de baasjes weer naast de hond gaan staan en dan mogen de honden 1 voor 1 weer naast de baas zitten.

Los volgen tijdens examen
Los volgen tijdens examen
Los volgen

OEFENING B.3 LOS VOLGEN
De hond moet links, in een goed tempo en attent, volgen direct naast de baasje (schouder op kniehoogte).

De volgende bewegingen worden gemaakt: Voorwaarts, Rechts, Rechtsomkeert, Links, Linksomkeert en Halt.

OEFENING B.4 KOMEN OP BEVEL
De hond moet naast de baas gaan liggen. De baas verwijdert zich ca. 20 meter van de hond keert zich om naar de hond. Dan moet de hond geroepen worden en die moet lekker vlot naar de baas komen. De hond mag eerst voor gaan zitten en daarna aan de voet/naast of mag meteen naast komen zitten.

OEFENING B.5 ROND EEN PION STUREN
De baas staat op ongeveer 10 meter afstand van een pion (ca. 40 cm) met de hond in de startpositie. De baasje stuurt dan de hond om de pion. De hond moet om de pion rennen en terugkeren naar de baas meteen naast gaan zitten of eerst voorzitten en daarna naast.

OEFENING B.6 ZIT, STA of AF TIJDENS VOLGEN
De baas en de hond starten met volgen. Na ongeveer 10 meter geeft de baas het commando voor de gekozen positie, zit of staan of af. De hond Moet dat dan meteen doen en op zijn plaats blijven. De baas loopt nog ca. 10 meter door, draait zich om en staat met het gezicht richting hond even stil. Dan loopt de baas terug om weer naast de hond te gaanstaan.

OEFENING B.7 VLAK APPORT
De hond zit naast de baas, de baas heet het apporteervoorwerp in zijn hand en loopt ca 10 meter bij de hond weg, Legt het apporteervoorwerp op de grond en loopt nog eens 10 meter door. De baas stopt en draait zich om naar de hond. De hond krijgt dan het commando om het apporteervoorwerp op te pakken, en moet dan direct met het apporteervoorwerp naar de baas komen, hij moet dan met het apport in zijn bek voor of naast de baas gaan zitten. De baas pakt het apport aan. Als de hond voor zit moet jij dan nog even naast/ aan de voet komen.

OEFENING B.8 AANSLUITEN VANUIT ZIT POSITIE
Hond zit naast de baas. De hond moet blijven zitten en de baas loopt van hem weg, na ca 10 meter moet de baas terwijl hij blijft doorlopen de hond roepen. De hond moet dan vlot naar de baas toe komen en in de volgpositie met de baas meelopen.  Na ca 5 meter halthouden.

OEFENING B.9 POSITIES OP AFSTAND
De hond ligt naast de baas, de baas loopt ca 3 tot 5 meter bij de hond weg en draait zich om naar de hond en blijft stilstaan. De baas moet dan op deze afstand de hond het commando zit en daarna het commando af geven. Dan mag de baas weer terug naar de hond.

OEFENING B.10 VAK ZENDEN MET AF:
De hond zit naast de baas op 15 meter vanaf het vak. De baas stuurt de hond naar het vak.
Er mag een commando “sta” gegeven worden als de hond in het vak is aangekomen maar dat hoeft niet. Dan moet de hond het commando “Af” krijgen om in het vak te gaan liggen. Dan mag de baas naar de hond toelopen, naast hem gaan staan en dan moet de hond weer netjes naast de baas zitten.

 

Per niveau worden de opdrachten gecompliceerder en moet de uitvoering perfecter zijn om aan de norm te voldoen.

Meer informatie over FCI Obedience kun je vinden op de link hiernaast van de Raad van Beheer.
Maar u kunt natuurlijk ook bij onze instructeurs informeren.