Algemene ledenvergadering dd. 09-06-2023.
Aanvang 20.00 uur.
Locatie: Kantine HSV WIK, Kuilpad 6, Zaandam

Agenda voor de algemene ledenvergadering 09-06-2023, klik HIER

Notulen van de algemene ledenvergadering van 24-03-2023, klik HIER

Jaarverslag penningmeester 2022, klik HIER

Balans van het jaar 2022, klik HIER

Resultatenrekening van het jaar 2022. klik HIER